O programie

Program realizowany przy akceptacji i wsparciu Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka, Urzędu Miasta i Wydziału Edukacji w Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu

   Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest organizacja systemu rozgrywek koszykówki dziewcząt w szkołach podstawowych na terenie miasta Gdyni a w następnych latach (już od nowego roku szkolnego '17/'18) również na terenie całego kraju.

 

   Celem jest rozpowszechnianie koszykówki jako sportu ogólnorozwojowego wśród dziewcząt szkół podstawowych z klas 4, 5, 6 a później 7 i 8 jak również docelowo wśród klas edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli. Dzieci z klas najmłodszych mają najmniej możliwości rozwoju sportowego w szkole a rozwój ich kultury fizycznej powinien być priorytetem. Dlatego w pierwszej edycji projektu naszą pierwszą grupą są dzieci z klas 4.

 

   Stworzona została liga koszykówki szkolnej gdzie mecze rozgrywane są systemem turniejowym. Oznacza to, że organizowane są turnieje w danej szkole. Mecze są rozgrywane na jeden kosz sposobem 3x3, co zwiększa atrakcyjność rywalizacji wśród początkujących. Do składu drużyny szkolnej zostało wybranych 6 dziewczynek z zastrzeżeniem, że przynajmniej dwie z nich muszą być uczennicami z rocznika młodszego, czyli rocznik 2007 lub 2008.

 

  Zaproszenie do udziału otrzymały wszystkie szkoły podstawowe w Gdyni. W pierwszej edycji programu do każdej szkoły biorącej udział w lidze zostaną dostarczone dwa komplety strojów meczowych.Turnieje są organizowane poza zajęciami lekcyjnymi, podczas weekendów. Drużyny mają własną wymyśloną nazwę oraz logo- tarczę szkolną z nazwą drużyny, szkoły i ligi. Do obsługi podczas turniejów angażowani są wolontariusze- uczniowie gimnazjum, rodzice i przyjaciele. Każdy wolontariusz jest mile widziany.

 

GDYNIA MŁODA LIGA -ZASADY GRY sezon 2017

 

Przepisy gry - mini koszykówka - dotyczy szkół podstawowych biorących udział w Gdynia Młoda Liga ustalenia organizatora w oparciu o obowiązujące przepisy gry (PZKosz i FIBA).

 

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę FIBA mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach meczowych, które nie zostały ujęte w poniższych Przepisach Gry GML 3x3. Użycie zwrotu „zawodnik” odnosi się również do kobiet.


Zasady gry:
OBRONA "KAŻDY SWEGO":
Pod pojęciem obrony "każdy swego" należy rozumieć grę w obronie w bezpośredniej bliskości przeciwnika stwarzającego zagrożenie dla kosza. Szczegółową ocenę właściwej gry w obronie pozostawiamy sędziemu boiskowemu. W przypadku niestosowania się do tego przepisu sędzia ostrzega trenera i zawodników. Każde następne niedostosowanie się do tego przepisu karane będzie przewinieniem technicznym dla zawodników.
NIE OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY O:
- 24 sekundach,
- rzucie za 3 pkt,
- rzutach osobistych po 4 przewinieniu drużyny,
- dodatkowym rzucie osobistym po zdobyciu punktów z gry z faulem (piłka jest wprowadzona do gry z linii początkowej).

Art. 1. Boisko oraz piłka
Mecz będzie rozgrywany na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem umiejscowionym na środku przy linii końcowej boiska i wymiarach boiska: max. 15 m (linie końcowe) x max. 11 m (linie boczne) mierzone od wewnątrz krawędzi linii. Tablica kosza dostosowane do rozgrywek. Wyznacza się linię rzutów wolnych o długości 1,5 m. równolegle do tablicy kosza w odległości 4m od linii końcowej (mierząc bliższe krawędzie linii). Linia ograniczająca boisko naprzeciwko kosza, równoległa do linii końcowej jest linią początkową boiska. Można również używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki. Kosze umieszczone są na wysokości 2,60m od podłoża (w przypadku braku odpowiednich koszy, dopuszczalna jest gra na wysokości kosza 3,05 m).
Rozmiar piłki 5.

Uwaga: na najniższym poziomie rozgrywek GML mecze 3x3 mogą być rozgrywane na boiskach, placach z umiejscowionym koszem. Oznaczenia boiska - jeżeli jakiekolwiek są używane - należy dostosować do istniejącej przestrzeni, podłoża oraz warunków rozgrywania meczu.

Art. 2. Drużyny
Drużyna może składać się maksymalnie z 6 zawodniczek - 3 zawodniczki na boisku oraz 3 zmienniczki. Rocznik 2006 i młodszy. Na kolejny turniej skład może być inny, czyli można wybrać 6 nowych zawodniczek.

Art. 3. Sędziowie
Zespół sędziowski składa się z jednego (1) sędziego boiskowego oraz z sędziów stolikowych.

Art. 4. Mecz
4.1 Drużyny rozgrzewają się jednocześnie przed rozpoczęciem meczu na boisku, na którym odbędzie się mecz.
4.2 Drużyna w czasie rozgrzewki może używać jednej (1) piłki.
4.3 O zakończeniu rozgrzewki na wyznaczonym boisku decyduje sędzia boiskowy.
4.4 Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie pierwszej piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki:
na rozpoczęcie meczu lub
na rozpoczęcie ewentualnej dogrywki.
4.5 Aby mecz rozpocząć mecz drużyna musi posiadać 3 zawodniczki na boisku, gotowe do gry.
4.6 Niespełnienie punktu 4.5 w czasie 3 minut od momentu losowania przez drużynę oznacza przegraną meczu walkowerem.

Art. 5. Wartość kosza
5.1. Za każdy celny rzut z gry przyznaje się 2 punkty.
5.2. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.

Art. 6. Czas gry
6.1. Czas gry wynosi 2 x 6 minut bez zatrzymywania zegara czasu gry. Przerwa wynosi 3 min.

Art.7. Dogrywka
7.1. Jeżeli po upływie regulaminowego czasu gry, wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana 3-minutowa dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki następuje dwuminutowa przerwa.
7.2 Dogrywkę rozpoczyna drużyna, która nie miała posiadania piłki na rozpoczęcie meczu.

7.3 Jeśli wynik meczu nie zostanie rozstrzygnięty poprzez dogrywkę wówczas wynik jest rozstrzygany rzutami osobistymi

Art. 8. Mecz wygrany:
8.1. Drużyna, która zdobędzie większą ilość punktów w regulaminowym czasie gry meczu, wygrywa mecz.
8.2. Drużyna, która w dogrywce jako pierwsza zdobędzie dwa (2) punkty, wygrywa mecz.

Art. 9. Przegrana meczu w skutek:
9.1. Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników jeżeli:
9.1.1. opuści boisko przed zakończeniem regulaminowego czasu gry lub dogrywki
9.1.2. zawodnicy drużyny są kontuzjowani lub zdyskwalifikowani.
9.3. Jeżeli drużyna wygrywa wskutek braku zawodników przeciwnika może wybrać pomiędzy:
9.3.1 utrzymaniem wyniku z chwili przerwania gry
9.3.2 orzeczeniem wyniku jak w przypadku walkowera, wówczas wynik drużyny przegrywającej wskutek braku zawodników zostanie w każdym przypadku zapisany jako zero (0).
9.3.3 Jeżeli drużyna nie posiada trzech (3) zawodników na rozpoczęcie meczu gotowych do gry, przegrywa mecz walkowerem
9.3.4 Drużyna przegrywająca wskutek braku zawodników lub w wyniku oddania meczu walkowerem w celu osiągnięcia niesportowych korzyści, może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek.

Art. 10. Faule
10.1. Zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry z powodu liczby popełnionych fauli osobistych
10.2. Zawodnicy muszą być wykluczeni z gry z powodu fauli dyskwalifikujących lub dwóch (2) fauli niesportowych
10.3. Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie akcji rzutowej, z której nie zdobywa punktów, to karą za ten faul są dwa (2) rzuty wolne przyznane faulowanemu zawodnikowi
10.4. Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie akcji rzutowej, z której zdobywa punkty, to karą za ten faul jest zaliczenie punktów i gra zostanie wznowiona z linii początkowej.
10.5. Faule techniczne są karane jednym (1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki dla zespołu który wykonywał rzut wolny
10.6. Faule niesportowe są karane dwoma (2) rzutami wolnymi i posiadaniem piłki dla zespołu który wykonywał rzuty wolne
10.7. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub faul niesportowy gra zostanie wznowiona z linii początkowej.
10.8 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany jeżeli zostanie ukarany dwoma (2) faulami niesportowymi

Art. 11. Rzuty wolne
Rzut wolny jest szansą dawaną zawodnikowi na zdobycie jednego (1) punktu rzutem bez przeszkód bezpośrednio zza linii rzutów wolnych.
11.1. Zawodnik wykonujący rzut wolny nie może przekroczyć linii rzutów wolnych, do momentu kiedy po jego rzucie piłka nie dotknie obręczy
11.2. Zawodnikowi wykonującemu rzut wolny nie wolno wykonać „zwodu” przed rzutem
11.3. Podczas rzutu/ów wolnych, pomiędzy linią rzutów wolnych a linią końcową może znajdować się po dwóch zawodników przeciwnych drużyn naprzeciw siebie i obok siebie, w taki sposób by nie przeszkadzać w wykonywaniu rzutu wolnego (odległość na długość linii rzutów wolnych) jako bliższy kosza ma prawo być zawodnik obrony.
11.4. Jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej w ocenie sędziego przeszkadzają w wykonaniu rzutu wolnego i rzut jest niecelny, sędzia ma prawo powtórzyć rzut.
11.5. Nie przyznaje się rzutów wolnych po faulu osobistym drużyny będącej w posiadaniu piłki

Art. 12. Gra piłką
12.1. W grze GML 3x3 gra się za pomocą rąk, kopanie piłki lub piąstkowanie jest błędem.
12.2. Po zdobytym koszu prawo do piłki i rozpoczęcia gry ma drużyna, która straciła punkty
12.3. Zawodnik drużyny, która straciła punkty wznowi grę poprzez „wykozłowanie” lub podanie piłki z miejsca bezpośrednio pod koszem do partnera, który znajduje się poza zawodnikami drużyny przeciwnej lub za linią początkową celem rozpoczęcia nowej akcji
12.4. Drużyna broniąca nie może przeszkadzać zagrać piłką podczas „przeprowadzania” piłki po zdobytym koszu, celem rozpoczęcia nowej akcji
12.5. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, po którym następuje gra:
12.5.1 Drużyna ataku zbiera piłkę, może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry, bez konieczności wyprowadzania piłki za wszystkich zawodników przeciwnika lub do linii początkowej
12.5.2 Drużyna obrony zbiera piłkę, to musi wyprowadzić piłkę kozłując lub podaniem za wszystkich zawodników przeciwnika lub do linii początkowej
12.6. Jeżeli drużyna broniąca przechwyci piłkę, to musi ją wyprowadzić za wszystkich zawodników przeciwnika lub do linii początkowej

13. Rzut sędziowski występuje gdy:
13.1. Dwaj zawodnicy przeciwnych drużyn trzymają piłkę tak mocno, że żaden z nich nie może wejść w jej posiadanie bez nadużycia siły lub
13.2. Zawodnicy przeciwnych drużyn wybijają piłkę poza boisko w taki sposób, że sędzia nie jest w stanie określić, który z nich jest odpowiedzialny za to wybicie lub
13.3. Jeżeli podczas gry „żywa” piłka zatrzyma się miedzy koszem a tablicą lub
13.4. Kary za faule się równoważą
13.5. Kiedy nastąpi sytuacja rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.

Art. 14. Gra na zwłokę
14.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (brak próby zdobycia punktów) jest błędem.
14.2. Jeżeli w ocenie sędziego boiskowego drużyna posiadająca piłkę „gra na czas” i nie próbuje zdobywać punktów, może zostać upomniana zwrotem „5 sekund do rzutu”.
14.3. Po informacji sędziego boiskowego „5 sekund do rzutu” drużyna posiadająca piłkę ma 5 sekund na wykonanie rzutu w kierunku kosza
14.4. Nie wykonanie rzutu w kierunku kosza po zastosowaniu pkt.14.3. jest błędem

Art. 15. Zmiany
15.1. Drużyna może wykonać dowolną liczbę zmian po rozpoczęciu meczu.
15.2. Drużyna może dokonać zmiany zawodnika gdy:
15.3. Piłka jest „martwa” lub
15.4. Piłka jest rozgrywana w okolicach linii początkowej lub
15.5. Podczas przerwy na żądanie
15.6. Procedura: Zmiennik może wejść na boisko do gry, dopiero gdy jego partner z drużyny opuści boisko dwoma stopami. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią początkową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów.
15.7. Dokonanie niewłaściwej zmiany zawodników jest błędem

Art. 16. Przerwy na żądanie
16.1. Drużyna ma prawo do jednej (1) przerwy na żądanie w każdej części gry. Dowolny zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie
16.2. Przerwa na żądanie może być przyznana gdy piłka staje się „martwa” lub drużyna prosząca o przerwę na żądanie traci punkt/y.
16.3. Przerwa na żądanie trwa 30 sekund.

Art. 17. Procedura protestu
W przypadku, kiedy drużyna uważa, że jej interes został ewidentnie skrzywdzony decyzją sędziego lub jakimkolwiek wydarzeniem, które miało miejsce w czasie trwania meczu, musi ona postępować w następujący sposób:

  1. Zawodnik drużyny musi złożyć podpis w protokole meczu niezwłocznie po zakończeniu gry, zanim protokół zostanie podpisany przez sędziego.
  2. W przeciągu 15 minut drużyna musi przekazać pisemne uzasadnienie złożenia protestu na ręce dyrektora programu
  3. Materiały video mogą zostać użyte w celu podjęcia decyzji czy rzut z gry na koniec meczu został oddany w czasie gry.

Art. 18. Klasyfikacja drużyn
18.1. Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów, zgodnie z zapisem zwycięstw i porażek, a mianowicie dwa (2) punkty za każdy wygrany mecz, jeden (1) punkt za każdy przegrany mecz i zero (0) punktów za mecz przegrany walkowerem.

18.2. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje(-ą) wynik(-i) meczu(-ów) pomiędzy tymi drużynami. 18.3. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

  • Decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami.
  • Decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami.
  • Decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
  • Decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

18.4. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację ustala się w drodze losowania.

Art. 19. Dyskwalifikacja
Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z meczu i może być zdyskwalifikowany przez organizatora z całej imprezy. Niezależnie od powyższego, organizator ma prawo zdyskwalifikować każdego zawodnika, który w trakcie trwania imprezy dokonuje aktów przemocy, dopuszcza się agresji słownej lub fizycznej, celowo ingeruje w wyniki spotkań. Organizator ma również prawo zdyskwalifikować całą drużynę z udziału w imprezie na podstawie zachowania innego członka drużyny (nie koniecznie wynikającego z jakiejkolwiek akcji na boisku).

Wszelkie sytuacje i zdarzenia nie ujęte w niniejszych regulacjach będą rozpatrywane na podstawie „Przepisów gry w koszykówkę” przez organizatora GML i w porozumieniu z sędziami.